Wypoczynek i zdrowie

Ustronie Morskie: Turnusy rehabilitacyjne w ośrodku „Zagłębie”

BLISKO MORZA. Turnusy rehabilitacyjne z możliwością wykorzystania dofinansowania PFRON, odbywające się przez cały rok 2023 (także podczas wakacji). W ośrodku o dobrym standardzie, położonym w centrum Ustronia Morskiego. Koszt turnusu już od 1690 zł/os (w sezonie niskim, styczeń-marzec, pok 2 os. na parterze).

2023r – Cennik 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych

2022r – Cennik 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności (nie będące opiekunami) płacą więcej o 8% VAT

Oferta cenowa ważna na dzień: 27.10.2022. Może ulec zmianie.

2023r:

 • dopłata do pokoju jednoosobowego: 340 zł/turnus w budynku „A” oraz 270 zł/turnus w budynku „B”

 

 

2022r:

 • cena turnusu świąteczno-noworocznego z uroczystą kolacją wigilijną i balem sylwestrowym
 • możliwość zabrania zwierząt (kot, pies) – 170 zł/14 dni ( po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem)
 • dopłata do pokoju 1 osobowego:  w budynku „A” dopłata 330 zł, w budynku „B” dopłata 250 zł
 • diety dodatkowo płatne:
  • bezglutenowa – dopłata 180 zł/turnus
  • wegetariańska – dopłata 180 zł
  • bezmleczna – dopłata 80 zł
  • bezmleczna z zamiennikami na produkty z mleka koziego – dopłata 180 zł/turnus

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.

2023r:

 • 13 noclegów
 • wyżywienie (13 śniadań (+ prowiant), 14 obiadów, 14 kolacji)
 • 40 zabiegów rehabilitacyjnych (4 dziennie) + gimnastyki zbiorowe
 • ubezpieczenie NNW
 • program rekreacyjny:
  • ognisko z pieczeniem kiełbasek
  • wieczorki: powitalny, pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo
  • koncerty
  • prelekcje, zawody, gry, zabawy.
 • w ramach wyżywienia dietetycznego proponowane są diety bez dopłaty: cukrzycowa, wątrobowa, lekkostrawna, miksowana.

 

2022r:

 • 13 noclegów
 • serwowane do stolików wyżywienie (13 śniadań + prowiant, 14 obiadów, 14 kolacji). Diety bez dopłaty: cukrzycowa,  wątrobowa, lekkostrawna, miksowana. Pozostałe diety dodatkowo płatne.
 • 30 zabiegów rehabilitacyjnych ( 3 dziennie)
 • ubezpieczenie NNW
 • korzystanie z basenu 1 godzinę dziennie przez 10 dni (w dni robocze – Aquapark „Helios” Centrum Sportowo-Rekreacyjne)
 • opieka wyspecjalizowanej kadry medycznej
 • ZAJĘCIA KULTURALNO-OŚWIATOWE:
  • ognisko z pieczeniem kiełbasek,
  • wieczorki: powitalny i pożegnalny,
  • wieczorek taneczny z muzyką na żywo,
  • prelekcje, zawody, gry, zabawy.

Zastrzeżenie: Świadczenia mogą nie zostać w całości zrealizowane lub mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia i ograniczenia, z powodów niezależnych od organizatora.

 

Opłata klimatyczna płatna na miejscu w ośrodku: 2,0 zł/os/doba ; emeryci i renciści – 1 zł/os/doba (w 2022r).

Wpis do rejestru OR: OR/32/0021/19 ważny do: 11.07.2022

Wpis do rejestru OD: OD/32/0041/19 ważny do: 04.07.2022

ZABIEGIwg wskazań lekarza :

masaż (m.in. limfatyczny urządzeniem BOA, suchy, jednoodcinkowy, w fotelu typu Prezydent, wirowy kończyn dolnych i górnych), hydromasaż, aquavibron, kąpiel perełkowa, parowa, solanka, sauna, bicze szkockie, okłady borowinowe, naświetlanie lampą sollux i bioptron, inhalacje indywidualne, magnetoterapia, gimnastyka zbiorowa, indywidualna ( UGUL), pętla Glissona, trakcja kręgosłupa, psychoterapia, zabiegi prądami galwanicznymi, diadynamicznymi, laseroterapia, ultradźwięki, krioterapia.

SCHORZENIA: wydzielanie wewnętrzne, wzrok, upośledzenie umysłowe, układ immunologiczny, słuch, układ krążenia, układ moczowo-płciowy, układ pokarmowy, układ oddechowy, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, kobiety po mastektomii, krwiotwórcze, mózgowe porażenie dziecięce, celiakia, cukrzyca, dermatologiczne, neurologiczne, reumatyczne, psychiczne, ruch z wózkami, niedoczynność tarczycy, osoby po laryngektomii, przemiana materii, padaczka

Na turnusie rehabilitacyjnym mogą samodzielnie przebywać osoby z ustabilizowanym stanem zdrowia, zdolne do samoobsługi.

 

Zaliczka 200 zł/os. płatna w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Dopłata na 30 dni przed terminem turnusu.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w turnusie, powiadamiając o tym Organizatora pisemnie pod rygorem nieważności, z tym, że:
  1. W razie rezygnacji z wyjazdu na więcej, niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją, nie mniej niż 50 zł/osobę, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika
  2. W razie rezygnacji z wyjazdu na 30 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia turnusu Organizator dokona potrącenia zaliczki w całości na poczet kosztów poniesionych w związku z rezygnacją, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń, jednakże w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych uczestnik może otrzymać częściowy zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją.
 3. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia tylko za zgodą Organizatora i nie później, niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem, że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania turnusu w przypadku
  1. Wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych
  2. Gdy minimalna wymagana do organizacji turnusu liczba 20 uczestników turnusu nie została osiągnięta, pod warunkiem, że uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przynajmniej na 20 dni przed rozpoczęciem turnusu.

W takich przypadkach Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w całości.

Aby zapobiec ewentualnym kosztom przy zwrocie wczasów spowodowanym chorobą lub wypadkiem losowym, prosimy o rozważenie wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które kosztuje 2,89% wartości imprezy w wariancie standard i 5,78% w wariancie z dodatkowym ryzykiem – chorobami przewlekłymi.

Informacje na temat ubezpieczenia, na życzenie Klienta, wysyłamy mailem.

Opis ośrodka

Ośrodek „Zagłębie” położony jest ok. 70 m od morza w centrum Ustronia Morskiego (ul.Bogusława XIV 3). Składa się z dwóch budynków A i B.

Pokoje 1, 2 i 3os. z łazienkami, wyposażone są w TV, radio, telefon, Internet WiFi, lodówkę, czajnik bezprzewodowy, ręczniki, sprzęt plażowy (parawan, leżaki, maty plażowe).

Na terenie ośrodka znajdują się:

 • bogata baza zabiegowa z miłą, wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą
 • bezpłatny parking
 • plac zabaw dla dzieci
 • bawialnia dla dzieci
 • kawiarnia
 • bilard i tenis stołowy
 • miejsce na grill i ognisko

 

Do bezpłatnego wypożyczenia: żelazko, deska do prasowania, wózki inwalidzkie, skuter elektryczny inwalidzki, podnośnik, chodzik – balkonik. 

Płatne: wypożyczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking, wycieczki fakultatywne.

Opis miejscowości

Ustronie Morskie to atrakcyjna miejscowość nadmorska położona 12 km na wschód od Kołobrzegu. Szczególny mikroklimat obfituje w aerozol morski o dużej zawartości jodu. Piękną, piaszczystą plażę okala pas lasu sosnowego. Wzdłuż wybrzeża rozciągają się specjalnie wyznaczone szlaki turystyczne i rowerowe. Warto zobaczyć dwa mola wybiegające ponad 100 m w morze, latarnię morską w Gąskach, zabytki Kołobrzegu, plenery rzeźbiarskie.

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Turystyczne AMITUR z siedzibą w Warszawie przy ul. Wokalnej 4 LU 203, NIP: 521-100-49-02, Regon 010927628, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Nr 0061.
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Anna Tarnowska-Person, e-mail:biuro@amitur.pl
 3. Biuro przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umów zawartych z klientami.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione:
 6. pracownikom Biura
 7. podmiotom, z którymi Biuro współpracuje oraz kontrahentom – dysponentom bazy noclegowej, w celu realizacji zleconych przez Klientów usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 8. firmom pocztowym i kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 9. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż mające siedzibę w Polsce.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w ordynacji podatkowej. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 11. Usunąć dane osobowe z bazy Administratora można przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.

Udostępnij

Dodaj komentarz