Wypoczynek i zdrowie

USTROŃ: Turnusy rehabilitacyjne w „Hotelu *** NAT Ustroń”

Turnusy rehabilitacyjne pełnopłatne i z możliwością wykorzystania dofinansowania PFRON w Hotelu *** NAT Ustroń (dawny „Ziemowit”) – świetnie położonym obiekcie z  własną bazą zabiegową.  Turnus 14-dniowy w 2024r z pełnym wyżywieniem i 2 zabiegami dziennie (w dni robocze) w cenie od 3090 zł/os., w zależności od terminu. W obiekcie basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa.

2024r  – cennik

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.

Dopłaty i zniżki:

 • Cena dla opiekuna bez zabiegów – 300 zł taniej.
 • Dopłata do diet (poza cukrzycową) 15 zł/doba od osoby
 • Dopłata do pok. 1-osob.: od 600 do 850 zł/turnus
 • Dziecko do 12 roku życia z zabiegami zniżka 300 zł, bez zabiegów 400zł

W cenie skierowania

 • zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami
 • wyżywienie 3 x dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane.Pierwszym świadczeniem jest kolacja, ostatnim obiad (suchy prowiant na drogę).
 • opieka medyczną i rehabilitacyjna
 • 2 zabiegi dziennie ( w dni robocze ) wg. zaleceń lekarza
 • badanie lekarskie (2 wizyty)
 • bezpłatne korzystanie ze strefy basenowej (basen, sauny, jacuzzi)
 • wieczorek taneczny, spotkanie plenerowe przy ognisku z pieczeniem kiełbasek
 • wycieczki piesze
 • opłaty klimatycznej: 5,0 zł/os./dobę (w 2023r)
 • opłaty parkingowej (z opłaty parkingowej zwolnione są osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej),
 • pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka – poza ujętymi w cenie skierowania.

Realizacja turnusu możliwa przy min. 20 uczestnikach z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 • Wpis do rejestru OR: OR/24/0002/22 ważny do 06.01.2025
 • Wpis do rejestru OD: OD/24/0007/22 ważny do 06.09.2025

Na turnus przyjmowane są osoby ze schorzeniami:

Dysfunkcja narządu (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), dysfunkcje narządu
słuchu, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, padaczka, schorzenia układu krążenia,
choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, choroby wydzielania wewnętrznego, wady
postawy, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schorzenia układu immunologicznego,
choroby układu moczowo-płciowego, układu pokarmowego, schorzeniami układu oddechowego,
otyłość, schorzenia złego wchłaniania, zespół Marfana, zespół Downa, zaburzenia depresyjne,
zaspół Pradera-Williego, zaburzenia głosu i mowy, zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
zaburzenia psycho-organicznymi, ze stwardnieniem rozsianym, skoliozą, kobiety po mastektomii,
choroby układu krwiotwórczego, schorzenia laryngologiczne, mózgowe porażenie dziecięce,
cukrzyca, schorzenia endokrynologiczne, schorzenia dermatologiczne, reumatologiczne,
kręgosłupa, onkologiczne, mukopolisacharydoza, choroby neurologiczne, przemiany materii, z
przewlekłym zapaleniem wątroby, z niedoczynnością tarczycy, osoby po laryngektomii.

Wykonywane zabiegi:

terapia laserowa, inhalacje, tlenoterapia, okłady termożelowe (krioterapia), okłady borowinowe, hydromasaż, kąpiele perełkowe, kąpiele solankowe, kąpiele wirowe nóg, rąk, masaże klasyczne, lampa sollux, pole magnetyczne, elektroterapia (prądy TENSA, TRABERTA,
KOTZA, diadynamik, interferencja), drenaż limfatyczny BOA, ultradźwięki

Po otrzymaniu umowy konieczne jest wpłacenie zaliczki w wysokości min. 200 zł/os. Resztę należności (minus ewentualne dofinansowanie PFRON) należy dopłacić na 30 dni przed terminem turnusu.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w turnusie, powiadamiając o tym Organizatora pisemnie pod rygorem nieważności, z tym, że:
  1. W razie rezygnacji z wyjazdu na więcej, niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją, nie mniej niż 50 zł/osobę, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika
  2. W razie rezygnacji z wyjazdu na 30 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia turnusu Organizator dokona potrącenia zaliczki w całości na poczet kosztów poniesionych w związku z rezygnacją, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń, jednakże w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych uczestnik może otrzymać częściowy zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją.
 3. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia tylko za zgodą Organizatora i nie później, niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem, że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania turnusu w przypadku
  1. Wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych
  2. Gdy minimalna wymagana do organizacji turnusu liczba 20 uczestników turnusu nie została osiągnięta, pod warunkiem, że uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przynajmniej na 20 dni przed rozpoczęciem turnusu.

W takich przypadkach Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w całości.

(fragment warunków uczestnictwa Organizatora - KCOTR Katowice, dołączanych do umów zawieranych z klientem)

Aby zapobiec ewentualnym kosztom przy zwrocie wczasów spowodowanym chorobą lub wypadkiem losowym, prosimy o rozważenie wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które kosztuje 2,89% wartości imprezy w wariancie standard i 5,78% w wariancie z dodatkowym ryzykiem – chorobami przewlekłymi.

Informacje na temat ubezpieczenia, na życzenie Klienta, wysyłamy mailem.

Opis ośrodka

Hotel *** NAT Ustroń (dawniej „Ziemowit”) umiejscowiony jest na Skarpie Wiślanej, w uzdrowiskowej części Ustronia – Zawodziu, niedaleko od centrum i głównych obiektów uzdrowiskowych (zakładów przyrodoleczniczych).

Otoczony jest dużym ogrodem. Wyposażony w gabinety: odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej.

Hotel *** NAT Ustroń dysponuje 148 miejscami noclegowymi w pokojach 2 i 3 osobowych wyposażonych w  łazienki, TV z płaskim ekranem, biurko, WiFi, ręczniki. Brak pokoi 1os.  Część pokoi ma balkony tzw. francuskie.

Część pokoi przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji Gości:

 • basen
 • jacuzzi
 • sauna sucha
 • sauna parowa
 • jadalnia
 • kawiarnia z drink barem
 • winda
 • własna baza zabiegowa
 • gabinet masażu leczniczego
 •  solarium
 • gabinet fryzjerski
 • kort tenisowy
 • boisko do piłki siatkowej
 • sala do ćwiczeń (atlas, rowery treningowe, gimnastyka indywidualna)
 • siłownia zewnętrzna
 • zadaszone miejsce na ognisko, grilla (na ok 140 osób)
 • parking płatny, ogrodzony, monitorowany, oświetlony.

Dojazd – przydatne informacje:

PKP: do Ustronia Zdroju, dalej pieszo ok. 400m w kierunku Zawodzia
PKS: od Ustronia przystanek Centrum, dalej pieszo ok 1000m.
Samochodem: do centrum Ustronia, następnie skręcić na rondzie w lewo do Zawodzia, dalej prosto, za mostem na skrzyżowaniu skręcić w lewo w ul. Szpitalną.

Opis miejscowości

Ustroń:
miejscowość uzdrowiskowa Beskidu Śląskiego malowniczo położona w dolinie Wisły. Ze względu na bliskość takich gór jak Równica, Czantoria, czy Orłowa, Ustroń stanowi znakomitą bazę wypadową dla miłośników górskich wycieczek zarówno latem, jak i zimą. W Ustroniu działają ośrodki narciarskie posiadające wyciągi krzesełkowe. Przez miasto przechodzi także kilka tras rowerowych.

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Turystyczne AMITUR z siedzibą w Warszawie przy ul. Wokalnej 4 LU 203, NIP: 521-100-49-02, Regon 010927628, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Nr 0061.
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Anna Tarnowska-Person, e-mail:biuro@amitur.pl
 3. Biuro przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umów zawartych z klientami.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione:
 6. pracownikom Biura
 7. podmiotom, z którymi Biuro współpracuje oraz kontrahentom – dysponentom bazy noclegowej, w celu realizacji zleconych przez Klientów usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 8. firmom pocztowym i kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 9. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż mające siedzibę w Polsce.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w ordynacji podatkowej. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 11. Usunąć dane osobowe z bazy Administratora można przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.

Udostępnij

Dodaj komentarz