Wypoczynek i zdrowie

Świnoujście: Turnusy rehabilitacyjne w sanatorium „Wodnik”

Sanatorium Wodnik 200m od morza zaprasza na turnusy rehabilitacyjne w 2021r z 2 zabiegami dziennie w cenie (w zależności od sezonu) od 1500 do 2450 zł/os. przy zakwaterowaniu w pokoju 2os.

2021r – Cennik 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych

Możliwość dofinansowania z PFRON.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności (nie będące opiekunami) płacą więcej o 8% VAT

Postojowe dla samochodu – 70 zł za cały pobyt

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie ( śniadanie, obiad i kolacja – serwowane do stolika), 
 • opieka medyczna,
 • 2 zabiegi dziennie/w dni robocze/ wg wskazań lekarza,
 • dwa wieczorki taneczne z poczęstunkiem /kawa, herbata, ciastka/

Zastrzeżenie: Świadczenia mogą nie zostać w całości zrealizowane lub mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia i ograniczenia, z powodów niezależnych od organizatora.

Opłata klimatyczna płatna na miejscu w ośrodku: 4,40 zł/os/doba.

Wpis do rejestru OR: OR/32/0030/19

Wpis do rejestru OD: OD/32/0064/19

Zabiegi

wg wskazań lekarza (2 dziennie w dni robocze) diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, inhalacje ind, lampa sollux, lampa bio, interdym, borowina  /plastry/, masaż aquavibron, masaż klasyczny częściowy, laser, pole magnetyczne, fotel masujący, jacuzzi, ultradźwięki

PROFILE  LECZENIA:

 • kobiety po mastektomii 
 • z chorobami neurologicznymi 
 • z chorobą psychiczną 
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi 
 • ze schorzeniami reumatycznymi 
 • ze schorzeniami układu krążenia 
 • ze schorzeniami układu oddechowego 
 • z niedoczynnością tarczycy
 • z padaczką 
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z cukrzycą

Ponadto:  dostęp do Internetu, wycieczki piesze lub rowerowe po okolicy

Zaliczka 200 zł/os. płatna w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Dopłata na 14 dni przed terminem turnusu.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w turnusie, powiadamiając o tym Organizatora pisemnie pod rygorem nieważności, z tym, że:
  1. W razie rezygnacji z wyjazdu na więcej, niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją, nie mniej niż 50 zł/osobę, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika
  2. W razie rezygnacji z wyjazdu na 30 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia turnusu Organizator dokona potrącenia zaliczki w całości na poczet kosztów poniesionych w związku z rezygnacją, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń, jednakże w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych uczestnik może otrzymać częściowy zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją.
 3. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia tylko za zgodą Organizatora i nie później, niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem, że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania turnusu w przypadku
  1. Wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych
  2. Gdy minimalna wymagana do organizacji turnusu liczba 20 uczestników turnusu nie została osiągnięta, pod warunkiem, że uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przynajmniej na 20 dni przed rozpoczęciem turnusu.

W takich przypadkach Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w całości.

Aby zapobiec ewentualnym kosztom przy zwrocie wczasów spowodowanym chorobą lub wypadkiem losowym, prosimy o rozważenie wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które kosztuje 2,89% wartości imprezy w wariancie standard i 5,78% w wariancie z dodatkowym ryzykiem – chorobami przewlekłymi.

Informacje na temat ubezpieczenia, na życzenie Klienta, wysyłamy mailem.

Opis ośrodka

Sanatorium Wodnik

mieści się w Świnoujściu, jednym z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, w dzielnicy nadmorskiej (ul.Sienkiewicza).

Wodnik usytuowany  jest w pobliżu parku i 200 m od morza. 

Budynek 3-piętrowy z windą, pokoje 1, 2, 3-os. z łazienkami i TV.

Opis miejscowości

Świnoujście to jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża. Miejscowy klimat stwarza idealne warunki do wypoczynku i rehabilitacji – czysty akwen, bogato nasycone jodem i wolne od zanieczyszczeń powietrze. Sąsiedztwo lasów, parków i morza sprzyja rekreacji i relaksowi.
Jedną z atrakcji Świnoujścia jest plaża długości 3,7 km na wyspie Uznam. Co roku plaża poszerza się wskutek cofania się morza i dzięki temu zjawisku świnoujskie kąpielisko jest płytkie.

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Turystyczne AMITUR z siedzibą w Warszawie przy ul. Wokalnej 4 LU 203, NIP: 521-100-49-02, Regon 010927628, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Nr 0061.
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Anna Tarnowska-Person, e-mail:biuro@amitur.pl
 3. Biuro przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umów zawartych z klientami.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione:
 6. pracownikom Biura
 7. podmiotom, z którymi Biuro współpracuje oraz kontrahentom – dysponentom bazy noclegowej, w celu realizacji zleconych przez Klientów usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 8. firmom pocztowym i kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 9. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż mające siedzibę w Polsce.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w ordynacji podatkowej. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 11. Usunąć dane osobowe z bazy Administratora można przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *