Wypoczynek i zdrowie

Świnoujście: Turnusy rehabilitacyjne w sanatorium „Wodnik”

Sanatorium Wodnik 200m od morza zaprasza na turnusy rehabilitacyjne w 2022r z 2 zabiegami dziennie w cenie (w zależności od sezonu) od 1750 do 2800 zł/os. przy zakwaterowaniu w pokoju 2os.

2022r – Cennik 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych

Możliwość dofinansowania z PFRON.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności (nie będące opiekunami) płacą więcej o 8% VAT
 • Dwupokojowe „studio” – cena pokoju 1 – osobowego od osoby + 200 zł za studio. 
 • Cena za nocleg w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnusu – 50 zł od osoby. 
 • Miejsce postojowe dla samochodu – 70 zł za cały pobyt.
 • Pobyt hotelowy – 90 zł za nocleg, a od maja do września – 120 zł za nocleg. 

Całodzienne wyżywienie – 60 zł. 

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie ( śniadanie, obiad i kolacja – serwowane do stolika), 
 • opieka medyczna,
 • 2 zabiegi dziennie/w dni robocze/ wg wskazań lekarza,
 • dwa wieczorki taneczne z poczęstunkiem /kawa, herbata, ciastka/

Zastrzeżenie: Świadczenia mogą nie zostać w całości zrealizowane lub mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia i ograniczenia, z powodów niezależnych od organizatora.

Opłata klimatyczna płatna na miejscu w ośrodku: 4,40 zł/os/doba.

Wpis do rejestru OR: OR/32/0030/19

Wpis do rejestru OD: OD/32/0064/19

Zabiegi

wg wskazań lekarza (2 dziennie w dni robocze) diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, inhalacje ind, lampa sollux, lampa bio, interdym, borowina  /plastry/, masaż aquavibron, masaż klasyczny częściowy, laser, pole magnetyczne, fotel masujący, jacuzzi, ultradźwięki

PROFILE  LECZENIA:

 • kobiety po mastektomii 
 • z chorobami neurologicznymi 
 • z chorobą psychiczną 
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi 
 • ze schorzeniami reumatycznymi 
 • ze schorzeniami układu krążenia 
 • ze schorzeniami układu oddechowego 
 • z niedoczynnością tarczycy
 • z padaczką 
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z cukrzycą

Ponadto:  dostęp do Internetu, wycieczki piesze lub rowerowe po okolicy

Zadatek 300 zł/os. płatny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Dopłata na 14 dni przed terminem turnusu.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w turnusie, powiadamiając o tym Organizatora pisemnie pod rygorem nieważności, z tym, że:
  1. W razie rezygnacji z wyjazdu na więcej, niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją, nie mniej niż 50 zł/osobę, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika
  2. W razie rezygnacji z wyjazdu na 30 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia turnusu Organizator dokona potrącenia zaliczki w całości na poczet kosztów poniesionych w związku z rezygnacją, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń, jednakże w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych uczestnik może otrzymać częściowy zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją.
 3. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia tylko za zgodą Organizatora i nie później, niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem, że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania turnusu w przypadku
  1. Wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych
  2. Gdy minimalna wymagana do organizacji turnusu liczba 20 uczestników turnusu nie została osiągnięta, pod warunkiem, że uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przynajmniej na 20 dni przed rozpoczęciem turnusu.

W takich przypadkach Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w całości.

Aby zapobiec ewentualnym kosztom przy zwrocie wczasów spowodowanym chorobą lub wypadkiem losowym, prosimy o rozważenie wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które kosztuje 2,89% wartości imprezy w wariancie standard i 5,78% w wariancie z dodatkowym ryzykiem – chorobami przewlekłymi.

Informacje na temat ubezpieczenia, na życzenie Klienta, wysyłamy mailem.

Opis ośrodka

Sanatorium Wodnik

mieści się w Świnoujściu, jednym z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, w dzielnicy nadmorskiej (ul.Sienkiewicza).

Wodnik usytuowany  jest w pobliżu parku i 200 m od morza. 

Budynek 3-piętrowy z windą, pokoje 1, 2, 3-os. z łazienkami, TV, radio, czajnikiem elektrycznym, Wi-Fi.

Opis miejscowości

Świnoujście to jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża. Miejscowy klimat stwarza idealne warunki do wypoczynku i rehabilitacji – czysty akwen, bogato nasycone jodem i wolne od zanieczyszczeń powietrze. Sąsiedztwo lasów, parków i morza sprzyja rekreacji i relaksowi.
Jedną z atrakcji Świnoujścia jest plaża długości 3,7 km na wyspie Uznam. Co roku plaża poszerza się wskutek cofania się morza i dzięki temu zjawisku świnoujskie kąpielisko jest płytkie.

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Turystyczne AMITUR z siedzibą w Warszawie przy ul. Wokalnej 4 LU 203, NIP: 521-100-49-02, Regon 010927628, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Nr 0061.
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Anna Tarnowska-Person, e-mail:biuro@amitur.pl
 3. Biuro przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umów zawartych z klientami.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione:
 6. pracownikom Biura
 7. podmiotom, z którymi Biuro współpracuje oraz kontrahentom – dysponentom bazy noclegowej, w celu realizacji zleconych przez Klientów usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 8. firmom pocztowym i kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 9. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż mające siedzibę w Polsce.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w ordynacji podatkowej. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 11. Usunąć dane osobowe z bazy Administratora można przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.

Udostępnij

Dodaj komentarz