Wypoczynek i zdrowie

SUCHA BESKIDZKA: Turnusy rehabilitacyjne w Hotelu*** „MONTTIS”

Serdecznie zapraszamy  do Suchej Beskidzkiej na turnusy rehabilitacyjne prowadzone w Hotelu*** „Monttis„. Dwutygodniowe pobyty z zabiegami i programem kulturalno-oświatowym w 2023r w cenie od 2300 zł/os (w sezonie niskim – kwiecień, zakwaterowanie w pok 2 os.)

2023 cennik – turnusy rehabilitacyjne z możliwością wykorzystania dofinansowania PFRON
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych.
Należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.

Dopłata do pokoju 1 os. – 400 zł/turnus.

Dzieci do 3 lat – 400,-zł. /bez świadczeń/

Dzieci od 4 do 14 lat zniżka 20% kosztu skierowania (1/2 żywienia)

W cenie pobytu:

  • noclegi
  • wyżywienie (śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje serwowane ), diety do uzgodnienia
  • opieka medyczna
  • 2 badania lekarskie
  • 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) – zgodnie z zaleceniem lekarza
  • 4 razy po jednej godzinie w trakcie pobytu  wizyta na basenie (100 m od hotelu)
  • codzienna gimnastyka poranna
  • wycieczka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej
  • wycieczka po Suchej Beskidzkiej z przewodnikiem
  • 2 wieczorki: zapoznawczy i pożegnalny
  • grill

Zastrzeżenie: Świadczenia mogą nie zostać w całości zrealizowane lub mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia i ograniczenia, z powodów niezależnych od organizatora.

Opłata klimatyczna płatna na miejscu w ośrodku .

Płatne dodatkowo:

  • imprezy sportowe
  • uroczyste kolacje
  • wieczory regionalne
  • kuligi białe i zielone
  • wycieczki i inne atrakcje
  • sauna
  • siłownia
  • bilard
  • wypożyczalnia rowerów
  • leżaków
  • sala komputerowa
  • grota solno – jodowa
  • masaż klasyczny
  • masaż limfatyczny .

 

  • Wpis do rejestru OR: OR/24/0002/19
  • Wpis do rejestru OD: OD/12/0024/22

Turnus rozpoczyna się i kończy obiadem.

Schorzenia:
wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, wydzielanie wewnętrzne, wady postawy, wzrok, z chorobą Alzheimera, z mukowiscydozą, z chorobą Parkinsona, wady genetyczne, upośledzenie umysłowe, układ immunologiczny, słuch, układ krążenia, układ moczowo-płciowy, układ pokarmowy, układ oddechowy, z otyłością, złego wchłaniania, zespół Marfana (bez wózków), zespół Downa, zaburzenia depresyjne, z zespołem Predera-Williego, zaburzenia głosu i mowy, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia psycho-organiczne, stwardnienie rozsiane, skolioza, kobiety po mastektomii, jakający się, hemofilia, krwiotwórcze, laryngologiczne, mózgowe porażenie dziecięce, metaboliczne, głuchoniewidomi, fenyloketonuria, całościowe zaburzenia rozwojowe, autyzm, celiakia, cukrzyca, endokrynologiczne, dermatologiczne, mukopolisacharydoza, neurologiczne, rozszczep wargi i podniebienia, reumatyczne, psychiczne, ruch, ruch z wózkami, schorzenia skóry, schorzenia kręgosłupa, przewlekłe zapalenie wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, onkologiczne, niedoczynność tarczycy, osoby po laryngektomii, przemiana materii, padaczka, alergia.
 
Zabiegi:
  • laseroterapia
  • magnetoterapia
  • terapia ultradźwiękowa
  • naświetlania
  • elektroterapia
  • masaż aquawibron
  • relaksacyjny
  • rehabilitacyjny materacem enabio
  • kinezyterapia
  • mata bąbelkowa
  • inhalacje
  • nordic walking

Zaliczka 200 zł płatna w ciągu 2 tygodni od dnia rezerwacji.

Dopłata (minus ewentualne dofinansowanie PFRON) płatna na 30 dni przed terminem turnusu.

  1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w turnusie, powiadamiając o tym Organizatora pisemnie pod rygorem nieważności, z tym że:

a) w razie rezygnacji z wyjazdu na więcej niż 30 dni przed terminem rozpoczęciem turnusu, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją, nie mniej jednak niż 50 zł od osoby, bez dodatkowego poinformowania uczestnika,

b) w razie rezygnacji z wyjazdu na mniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu Organizator potrąci zaliczkę w całości na poczet kosztów poniesionych w związku z rezygnacją, bez dodatkowego poinformowania uczestnika,

  1. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystanie z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń, zapewnionych niniejszą umową, w tym również za nie uczestniczenie w turnusie. Jednakże w uzasadnionych przypadkach losowych po okazaniu odpowiednich dokumentów uczestnik może otrzymać częściowy lub całkowity zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją, o których mówi pkt 1.

Aby zapobiec ewentualnym kosztom przy zwrocie wczasów spowodowanym chorobą lub wypadkiem losowym, prosimy o rozważenie wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które kosztuje 2,89% wartości imprezy w wariancie standard i 5,78% w wariancie z dodatkowym ryzykiem – chorobami przewlekłymi.

Informacje na temat ubezpieczenia, na życzenie Klienta, wysyłamy mailem.

Opis ośrodka

O Hotelu:
Otoczony przepięknym krajobrazem Beskidów Hotel Monttis dysponuje 57 pokojami i apartamentami. To doskonałe miejsce spotkań dla wymagających gości biznesowych, jak również wymarzone miejsce odpoczynku dla turystów indywidualnych oraz grupowych. Bogata oferta hotelu oraz walory krajoznawcze i przyrodnicze miasta gwarantują udany wypoczynek i pozwolą na przywrócenie sił witalnych, poprawę stanu zdrowia, kondycji oraz urody.

W obiekcie czekają na Gości: pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami, TV SAT i telefonami. W odległości ok. 100 m basen kryty, w którym wykonywana jest gimnastyka w basenie. Na terenie ośrodka parking bezpłatny ogrodzony.

Opis miejscowości

SUCHA BESKIDZKA: położona 24 km na południe od Wadowic, 35 km na zachód od Żywca, w kotlinie na skraju Beskidu Makowskiego i Beskidu Małego.

Obowiązek informacyjny RODO

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Turystyczne AMITUR z siedzibą w Warszawie przy ul. Wokalnej 4 LU 203, NIP: 521-100-49-02, Regon 010927628, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Nr 0061.
  2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Anna Tarnowska-Person, e-mail:biuro@amitur.pl
  3. Biuro przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umów zawartych z klientami.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione:
  6. pracownikom Biura
  7. podmiotom, z którymi Biuro współpracuje oraz kontrahentom – dysponentom bazy noclegowej, w celu realizacji zleconych przez Klientów usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
  8. firmom pocztowym i kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
  9. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż mające siedzibę w Polsce.
  10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w ordynacji podatkowej. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
  11. Usunąć dane osobowe z bazy Administratora można przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.

Udostępnij

Dodaj komentarz