Wypoczynek i zdrowie

Piwniczna Zdrój: Turnusy rehabilitacyjne z możliwością dofinansowania z PFRON w Hotelu *** NAT Piwniczna Zdrój (Smrek)

Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne do Hotelu*** NAT z basenem, położonego w dolinie potoku Czercz, blisko stacji narciarskiej Sucha Dolina w Kosarzyskach.  Turnus 14 noclegów w 2023r z pakietem zabiegów w cenie od 3400 zł/os. 

 • opiekun bez zabiegów: 300 zł taniej
 • dopłata do diet (poza cukrzycową): 15 zł/doba
 • pokój 2 osobowy dla samodzielnego wykorzystania przez 1 osobę: dopłata 560 zł
 • zniżki dla dzieci
 • noclegi
 • wyżywienie (3 posiłki dziennie śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje serwowane) – diety poza cukrzycową płatne dodatkowo
 • 2 badania lekarskie
 • 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) – zgodnie z zaleceniem lekarza
 • gimnastyka poranna
 • wieczorki
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • 1 godz. basenu dziennie

Opłata klimatyczna płatna na miejscu w ośrodku – 4,5 zł/os/doba.

Opłata parkingowa (z opłaty parkingowej zwolnione są osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej).

Pozostałe zajęcia i wycieczek fakultatywnych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka – poza ujętymi w cenie
skierowania.

WPIS OD/12/0028/22

Do dyspozycji: basen wewnętrzny (6m x 12m), sauny i mini siłownia, siłownia zewnętrzna, baza rehabilitacyjna,
2 sale do ćwiczeń, restauracja, kawiarnia, zadaszona wiata na ognisko, do wypożyczenia rowery i kijki.

W obiekcie znajduje się winda.

Zabiegi: 

kąpiel perełkowa, kąpiel z hydromasażem, masaż podwodny, magnetronik, lampa sollux, diadynamik,
interdyn, ultradźwięki, prądy przeciwbólowe, jonoforeza, krioterapia, okłady borowinowe, bicz szkocki, masaż klasyczny częściowy, kinezyterapia indywidualna.

Schorzenia:

narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),słuch, neurologiczne, schorzenia układu krążenia, oddechowego, moczowo-płciowego, pokarmowego, krwiotwórczego, kobiety po mastektomii, z cukrzycą, endokrynologiczne, psychiczne, upośledzenie umysłowe, padaczka, całościowe zaburzenia rozwojowe, jąkający się, osoby po laryngektomii, z alergią, z autyzmem, z celiakią, dermatologiczne, narządów wydzielania wewnętrznego, przemiany materii, reumatyczne, choroby skóry, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą Alzheimera, Parkinsona, schorzenia kręgosłupa, skolioza, stwardnienie rozsiane, laryngologiczne, metaboliczne, onkologiczne, układu immunologicznego, złego wchłaniania, z fenyloketonurią, hemofilią, mózgowym porażeniem dziecięcym, mukopolisacharydozą, mukowiscydozą, z niedoczynnością tarczycy, z otyłością, przewlekłe choroby wątroby i trzustki, z rozszczepem wargi i podniebienia, z wadami genetycznymi, postawy, z zaburzeniami depresyjnymi, głosu i mowy, nerwicowymi, psychoorganicznymi, rozwoju psychoruchowego, z zespołem Downa,
Marfana, Willipradera

Zaliczka 200 zł/os. płatna w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania umowy.
Dopłata (pomniejszona o otrzymane dofinansowanie z PFRON) płatna na 30 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w turnusie, powiadamiając o tym Organizatora pisemnie pod rygorem nieważności, z tym, że:
  1. W razie rezygnacji z wyjazdu na więcej, niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją, nie mniej niż 50 zł/osobę, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika
  2. W razie rezygnacji z wyjazdu na 30 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia turnusu Organizator dokona potrącenia zaliczki w całości na poczet kosztów poniesionych w związku z rezygnacją, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń, jednakże w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych uczestnik może otrzymać częściowy zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją.
 3. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia tylko za zgodą Organizatora i nie później, niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem, że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania turnusu w przypadku
  1. Wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych
  2. Gdy minimalna wymagana do organizacji turnusu liczba 20 uczestników turnusu nie została osiągnięta, pod warunkiem, że uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przynajmniej na 20 dni przed rozpoczęciem turnusu.

W takich przypadkach Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w całości.

(fragment warunków uczestnictwa Organizatora - KCOTR Katowice, dołączanych do umów zawieranych z klientem)

Aby zapobiec ewentualnym kosztom przy zwrocie wczasów spowodowanym chorobą lub wypadkiem losowym, prosimy o rozważenie wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które kosztuje 2,89% wartości imprezy w wariancie standard i 5,78% w wariancie z dodatkowym ryzykiem – chorobami przewlekłymi.

Informacje na temat ubezpieczenia, na życzenie Klienta, wysyłamy mailem.

Opis ośrodka

Hotel *** NAT Piwniczna Zdrój (dawniej „Smrek”)posiada 106 miejsc noclegowych, w tym:

 • 14 miejsc w pokojach typu studio (2 + 2 lub 2 + 1), składających się z 2 pokoi i łazienki, wyposażonych w TV, telefon
 • 92 miejsca w pokojach 2- os. z łazienkami, TV oraz z telefonem.

Wyposażenie pokoi:  łazienka z prysznicem, telewizor z płaskim ekranem, Internet WiFi, telefon, czajnik, szafa, ręczniki. W większości pokoi typu Studio – lodówki.

Pokoje usytuowane są na I i II piętrze, od strony południowej, posiadają balkony, z balkonu widok na las. Pokoje położone na II piętrze mają balkon wspólny dla dwóch pokoi.

Na terenie obiektu, do dyspozycji gości:

 • gabinety zabiegowe: 
               – fizykoterapii (światłolecznictwo, elektroterapia, ultradźwięki)
               – hydroterapii (masaż podwodny, bicz szkocki, płaszczowy)
               – balneologii (kąpiele lecznicze perełkowe, siarczkowe, sauna, solarium)
               – gabinet indywidualnego usprawnienia ruchowego (rehabilitacja)
 • gabinety odnowy biologicznej (aparat „BOA”, błoto lecznicze, zabiegi borowinowe)
 • gabinet kosmetyczny (kapsuła kosmetyczna NEOQI, zabiegi czekoladowe, „czerwone wino”, zabiegi odżywcze na dekolt i szyję, Guam, maseczki, depilacja, masaże)
 • salka do zajęć ruchowych (step, callanetics, aerobik)
 • studio korekcji figury, atlas
 • sauna
 • mini siłownia
 • kryty basen (6m x 12m) do ćwiczeń rekreacyjnych i aquaaerobiku
 • restauracja hotelowa
 • kawiarnia
 • ogólnodostępny taras
 • miejsce na ognisko
 • całodobowy parking strzeżony, ogrodzony, płatny
 • rowery
 • siłownia zewnętrzna

W sezonie zimowym położenie ośrodka w pobliżu doskonałych terenów narciarskich w Suchej Dolinie, Wierchomli oraz w Litmanowej na Słowacji (w Piwnicznej jest przejście graniczne) umożliwia uprawianie narciarstwa zjazdowego.

Aktywne wczasy dla seniorów, z możliwością diety redukcyjnej, prowadzone są w hotelu NAT*** od wielu lat i cieszą się zasłużenie dobrą opinią.

Dojazd do obiektu:

 • PKP lub PKS do Nowego Sącza, przesiadka na autobus do Kosarzysk lub Piwniczna Szczawnicka-Pętla, wysiąść na przystanku „Piwniczna Kosarzyska – Stanica Harcerska” Do ośrodka ok. 100m.

Opis miejscowości

Piwniczna Zdrój:

Uzdrowisko słynie przede wszystkim ze zdrowotnych wód mineralnych. W okolicach Piwnicznej-Zdroju występują szczawy wodorowowęglanowo–wapniowo–magnezowo–sodowe, w Wierchomli szczawy wodorowęglanowo–wapniowo– magnezowo–żelaziste. Źródła wód mineralnych występują także w Młodowie.

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Turystyczne AMITUR z siedzibą w Warszawie przy ul. Wokalnej 4 LU 203, NIP: 521-100-49-02, Regon 010927628, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Nr 0061.
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Anna Tarnowska-Person, e-mail:biuro@amitur.pl
 3. Biuro przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umów zawartych z klientami.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione:
 6. pracownikom Biura
 7. podmiotom, z którymi Biuro współpracuje oraz kontrahentom – dysponentom bazy noclegowej, w celu realizacji zleconych przez Klientów usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 8. firmom pocztowym i kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 9. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż mające siedzibę w Polsce.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w ordynacji podatkowej. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 11. Usunąć dane osobowe z bazy Administratora można przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.

Udostępnij

Dodaj komentarz