Wypoczynek i zdrowie

Jastrzębia Góra: Turnusy rehabilitacyjne w OW „FENIKS 2”

Turnusy rehabilitacyjne z możliwością wykorzystania dofinansowania PFRON od maja do 3 października 2023, z wyłączeniem wakacji, w ośrodku o dobrym standardzie, oddalonym około 300m od morza, w cenie, w zależności od terminu – od 2200 zł/os. 

2023r – Cennik 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych

Możliwość dofinansowania z PFRON.
Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności (nie będące opiekunami) płacą więcej o 8% VAT 
 • cena taka sama dla uczestnika turnusu i opiekuna.
 • zniżki dla dzieci do 10 lat – 20% ceny skierowania
 • małe zwierzęta – pies, kot – 30 zł/doba
 • diety za dopłatą 300 zł (oprócz cukrzycowej)

 

 

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.

 • noclegi
 • wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady i podwieczorek
  serwowane do stolika), diety za dopłatą 300 zł oprócz cukrzycowej
 • całodobowa opieka pielęgniarki, lekarz na wezwanie, badania lekarskie,
 • gimnastyka poranna,
 • 3 zabiegi dziennie dla uczestnika ( 2 zabiegi dziennie dla opiekuna) – zgodnie z zaleceniem lekarza
 • wieczorki przy muzyce na żywo i przy muzyce mechanicznej,
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill w zadaszonej wiacie
 • występ Gawędziarza Kaszubskiego,
 • koncert muzyki szanty, koncert skrzypcowy i inne atrakcje

Za dodatkową opłatą organizowane są wycieczki: na Hel, do Trójmiasta, do Łeby, po Ziemi Puckiej.

 Doba hotelowa 14:00-10:00.

Wpis do rejestru OD: OD/22/23/21 ważny do 13.12.2024

Schorzenia:
wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, wydzielanie wewnętrzne, wzrok, upośledzenie umysłowe, słuch, układ
krążenia, układ moczowo-płciowy, układ pokarmowy, układ oddechowy, z otyłością, zespół Downa, zaburzenia
depresyjne, zaburzenia głosu i mowy, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia psychoorganiczne, skolioza, kobiety po mastektomii, jakający się, hemofilia, krwiotwórcze, laryngologiczne, mózgowe
porażenie dziecięce, metaboliczne, głuchoniewidomi, autyzm, celiakia, cukrzyca, endokrynologiczne, dermatologiczne,
neurologiczne, reumatyczne, psychiczne, ruch, ruch z wózkami, schorzenia skóry, schorzenia kręgosłupa, przewlekłe
zapalenie wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, onkologiczne, niedoczynność tarczycy, osoby po laryngektomii,
przemiana materii, padaczka, alergia


Zabiegi:
prądy TENS, diadynamiczne i interferencyjne, magnetoterapia, ultradźwięki, lampa sollux i bioptron, masaże, maty
masujące, masażer stóp, laser, krioterapia miejscowa, gimnastyka korekcyjna.

Zaliczka 200 zł/os. płatna w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Dopłata na 14 dni przed terminem turnusu.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w turnusie, powiadamiając o tym Organizatora pisemnie pod rygorem nieważności, z tym, że:
  1. W razie rezygnacji z wyjazdu na więcej, niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją, nie mniej niż 50 zł/osobę, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika
  2. W razie rezygnacji z wyjazdu na 30 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia turnusu Organizator dokona potrącenia zaliczki w całości na poczet kosztów poniesionych w związku z rezygnacją, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń, jednakże w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych uczestnik może otrzymać częściowy zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją.
 3. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia tylko za zgodą Organizatora i nie później, niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem, że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania turnusu w przypadku
  1. Wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych
  2. Gdy minimalna wymagana do organizacji turnusu liczba 20 uczestników turnusu nie została osiągnięta, pod warunkiem, że uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przynajmniej na 20 dni przed rozpoczęciem turnusu.

W takich przypadkach Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w całości.

Aby zapobiec ewentualnym kosztom przy zwrocie wczasów spowodowanym chorobą lub wypadkiem losowym, prosimy o rozważenie wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które kosztuje 2,89% wartości imprezy w wariancie standard i 5,78% w wariancie z dodatkowym ryzykiem – chorobami przewlekłymi.

Informacje na temat ubezpieczenia, na życzenie Klienta, wysyłamy mailem.

Opis ośrodka

Ośrodek FENIKS 2 położony jest w rejonie oddalonym od centrum miasta o ok. 200m (ul.Bukowa 7), w odległości
300 m od plaży. Składa się z 2 budynków.
Pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, balkonami, TV, radiem, czajnikiem bezprzewodowym i akcesoriami plażowymi.
WiFi na terenie Ośrodka. Bezpłatny parking.

Atrakcje na terenie ośrodka:

 • sala restauracyjna
 • sala dyskotekowa
 • zadaszona wiata na ognisko/grilla
 • boisko do siatkówki plażowej
 • boisko do piłki nożnej
 • siłownia zewnętrzna
 • sprzęt sportowy w recepcji (m.in. piłki, rakietki, skakanki, gry)
 • sala z projektorem multimedialnym
 • sala sportowa do gry w tenisa stołowego
 • cymbergaj, piłkarzyki
 • plac zabaw dla dzieci
 • wypożyczalnia rowerów
 • mini zoo: króliki, paw, bażanty, kuropatwy, kogut, gołębie

Opis miejscowości

JASTRZĘBIA GÓRA:  jeden z najpiękniejszych i najmodniejszych nadmorskich kurortów. Jest usytuowana na wysokim klifowym urwisku i otoczona Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym. Jastrzębia Góra oferuje czystą wodę, piękne piaszczyste plaże, orzeźwiające powietrze przesycone jodem

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Turystyczne AMITUR z siedzibą w Warszawie przy ul. Wokalnej 4 LU 203, NIP: 521-100-49-02, Regon 010927628, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Nr 0061.
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Anna Tarnowska-Person, e-mail:biuro@amitur.pl
 3. Biuro przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umów zawartych z klientami.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione:
 6. pracownikom Biura
 7. podmiotom, z którymi Biuro współpracuje oraz kontrahentom – dysponentom bazy noclegowej, w celu realizacji zleconych przez Klientów usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 8. firmom pocztowym i kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 9. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż mające siedzibę w Polsce.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w ordynacji podatkowej. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 11. Usunąć dane osobowe z bazy Administratora można przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.

Udostępnij

Dodaj komentarz