Wypoczynek i zdrowie

DĄBKI: Turnusy rehabilitacyjne w ośrodku „Argentyt”

Ośrodek rehabilitacyjny Interferie ARGENTYT w uzdrowisku Dąbki zaprasza na turnusy rehabilitacyjne z możliwością wykorzystania dofinansowania PFRON nad Bałtykiem. Turnusy rehabilitacyjne w 2023r w cenie od 2641 zł/os. Basen kryty i rozbudowana baza zabiegowa!

2023r – Cennik 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych

Możliwość dofinansowania z PFRON.

Opiekun – 100 zł taniej.

Zniżki dla dzieci.

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.

 • noclegi
 • wyżywienie 3 razy dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane do stolika ), diety do uzgodnienia, niektóre za dopłatą
 • 2 zabiegi dziennie ( w dni robocze)
 • opieka pielęgniarska
 • 2 wizyty lekarskie
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • 4 razy po 1 godz basenu w wyznaczonych godzinach
 • rejs statkiem po jeziorze Bukowo.

Zastrzeżenie: Świadczenia mogą nie zostać w całości zrealizowane lub mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia i ograniczenia, z powodów niezależnych od organizatora.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej, pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka -poza ujętymi w cenie skierowania.

Wpis do rejestru OR: OR/02/0002/19 

Wpis do rejestru OD: OD/32/0032/22

SCHORZENIA

wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, upośledzenie umysłowe, układ krążenia, układ moczowo-płciowy, układ pokarmowy, układ oddechowy, kobiety po mastektomii, krwiotwórcze, metaboliczne, cukrzyca, endokrynologiczne, dermatologiczne, neurologiczne, reumatyczne, psychiczne, ruch, ruch z wózkami, schorzenia skóry, przemiana materii, padaczka, alergia

ZABIEGI

okłady borowinowe częściowe, fasony borowinowe stóp, ćwiczenia zbiorowe w basenie, kąpiele solankowe z hydromasażem zbiorowe, kąpiel perełkowa, kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa, kończyn górnych, kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa, sucha kąpiel w co 29kwasowęglowa), jonoforeza, prądy diadynamiczne, interferencyjne, Tens, Traberta, ultradźwięki, fonoforeza, krioterapia ogólnoustrojowa indywidualna (kriosauna), krioterapia miejscowa ciekłym azotem, pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetronic, magnetostymulacja, mata magnetyczna), naświetlania promieniami IR miejscowe(lampa sollux), światłem spolaryzowanym(lampa bioptron), laseroterapia, masaż mechaniczny(łóżko HYDRO JET, masa masująca) pneumatyczny (aqua vibron), masaż uciskowy boa, inhalacje solankowe, ćwiczenia na przyrządach, czynne w podwieszeniu, terapia integracji sensomotorycznej SI, sauna sucha i mokra.

Zaliczka 200 zł/os. płatna w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Dopłata, pomniejszona o ewentualne dofinansowanie PFRON. płatna  na 30 dni przed terminem turnusu.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w turnusie, powiadamiając o tym Organizatora pisemnie pod rygorem nieważności, z tym, że:
  1. W razie rezygnacji z wyjazdu na więcej, niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją, nie mniej niż 50 zł/osobę, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika
  2. W razie rezygnacji z wyjazdu na 30 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia turnusu Organizator dokona potrącenia zaliczki w całości na poczet kosztów poniesionych w związku z rezygnacją, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń, jednakże w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych uczestnik może otrzymać częściowy zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją.
 3. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia tylko za zgodą Organizatora i nie później, niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem, że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania turnusu w przypadku
  1. Wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych
  2. Gdy minimalna wymagana do organizacji turnusu liczba 20 uczestników turnusu nie została osiągnięta, pod warunkiem, że uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przynajmniej na 20 dni przed rozpoczęciem turnusu.

W takich przypadkach Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w całości.

Aby zapobiec ewentualnym kosztom przy zwrocie wczasów spowodowanym chorobą lub wypadkiem losowym, prosimy o rozważenie wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które kosztuje 2,89% wartości imprezy w wariancie standard i 5,78% w wariancie z dodatkowym ryzykiem – chorobami przewlekłymi.

Informacje na temat ubezpieczenia, na życzenie Klienta, wysyłamy mailem.

Opis ośrodka

Obiekt sieci Interferie – „Argentyt” w Dąbkach położony jest w wyjątkowym miejscu, zaledwie 150 m od pięknej, piaszczystej plaży i 50 m od jeziora Bukowo. Za sprawą specyficznego mikroklimatu z dużą zawartością jodu i aerozolu morskiego oraz dużego nasłonecznienia miejscowość zyskała status uzdrowiska.

Obiekt po generalnej przebudowie, pokoje 2 osobowe z balkonami oraz 3 osobowe bez balkonów. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę, radio, telefon, TV Sat, WiFi, ręczniki, sprzęt plażowy. Winda.

Opis miejscowości

DĄBKI ZDRÓJ – miejscowość uzdrowiskowa – położone są u nasady mierzei leżącej między Bałtykiem a jeziorem Bukowo na środkowym wybrzeżu, w okolicach Darłowa.

Charakteryzuje się bardzo korzystnym mikroklimatem. Szeroka i niezatłoczona plaża, jezioro z pięknie zagospodarowaną przystanią wodną, wypożyczalnią sprzętu pływającego i szkółką windsurfingową oraz rozległe, malownicze wydmy porośnięte lasami, ciągnące się kilometrami na mierzei pomiędzy jeziorem i morzem, liczne trasy piesze i rowerowe to atuty Dąbek.

Będąc tu warto wybrać się do Rezerwatu Przyrody Słowińskie Błota, w celu zobaczenia najlepiej zachowanego torfowiska typu bałtyckiego w Polsce. Na chwilę uwagi zasługuje również Zamek Książąt Polskich w Darłowie.

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Turystyczne AMITUR z siedzibą w Warszawie przy ul. Wokalnej 4 LU 203, NIP: 521-100-49-02, Regon 010927628, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Nr 0061.
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Anna Tarnowska-Person, e-mail:biuro@amitur.pl
 3. Biuro przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umów zawartych z klientami.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione:
 6. pracownikom Biura
 7. podmiotom, z którymi Biuro współpracuje oraz kontrahentom – dysponentom bazy noclegowej, w celu realizacji zleconych przez Klientów usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 8. firmom pocztowym i kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 9. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż mające siedzibę w Polsce.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w ordynacji podatkowej. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 11. Usunąć dane osobowe z bazy Administratora można przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.

Udostępnij

Dodaj komentarz