Wypoczynek i zdrowie

CHŁOPY: Turnusy rehabilitacyjne w OWR „Ledan”

Ośrodek położony tuż przy wydmach, z własnym wyjściem na plażę. Turnusy rehabilitacyjne w od 14 maja do 29 października z wyłączeniem szczytu sezonu wakacyjnego 09.07-20.08.2022. Cena turnusu od 1850 zł do 2550 zł/os. w pokoju 2os., w zależności od terminu i standardu pokoju.

2022r – Cennik 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych

Możliwość dofinansowania z PFRON.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności (nie będące opiekunami) płacą więcej o 8% VAT
 • Dopłata do pok. 1-osobowego 25%
 • Dopłata do pok. z widokiem na morze 10 zł/dzień – na zapytanie
 • Dopłata do diet: bezglutenowa i śródziemnomorska (do uzgodnienia w obiekcie)
 • Dzieci 4-9 lat na osobnym spaniu z ½ wyżywienia, bez rehabilitacji – zniżka 40%
 • Opłata parkingowa jest pobierana w terminie 01.07-31.08.2022  

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.

 • noclegi,
 • wyżywienie (3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane) z możliwością diet (dieta bezglutenowa i śródziemnomorska płatna dodatkowo),
 • badania lekarskie,
 • 2 zabiegi dziennie (10 dni zabiegowych)- uczestnik, 1 zabieg dziennie (10 dni zabiegowych) – opiekun,
 • spotkania integracyjne (wieczorki przy muzyce, ogniska z pieczeniem kiełbasek),
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Zastrzeżenie: Świadczenia mogą nie zostać w całości zrealizowane lub mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia i ograniczenia, z powodów niezależnych od organizatora.

 • opłaty klimatycznej – 2,50 zł/os. (2021r),
 • opłaty parkingowej (w sezonie letnim 01.07-31.08.2022),
 • pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka – poza ujętymi w cenie skierowania.

Informacje dodatkowe

Wpis do rejestru OR: OR/24/0002/22 ważny do 06.01.2025

Wpis do rejestru OD: OD/32/0018/21

Dojazd we własnym zakresie.

Schorzenia

wydzielanie wewnętrzne, wady postawy, z chorobą Alzheimera, z mukowiscydozą, z chorobą Parkinsona, wady genetyczne, upośledzenie umysłowe, słuch, układ krążenia, układ moczowo-płciowy, układ pokarmowy, układ oddechowy, złego wchłaniania, zespół Downa, stwardnienie rozsiane, skolioza, kobiety po mastektomii, laryngologiczne, mózgowe porażenie dziecięce, metaboliczne, autyzm, celiakia, cukrzyca, endokrynologiczne, dermatologiczne, neurologiczne, reumatyczne, psychiczne, ruch, ruch z wózkami, schorzenia kręgosłupa, niedoczynność tarczycy, osoby po laryngektomii, przemiana materii, padaczka

Zabiegi

Fango, magnetronic, laser, elektrostymulacja (pełny zakres), ultradźwięki, UGUL, gimnastyka korekcyjna, kąpiele perełkowe, masaż w pełnym zakresie, inhalacje, gimnastyka ogólnorozwojowa.

Zaliczka 200 zł/os. płatna w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Dopłata na 14 dni przed terminem turnusu.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w turnusie, powiadamiając o tym Organizatora pisemnie pod rygorem nieważności, z tym, że:
  1. W razie rezygnacji z wyjazdu na więcej, niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją, nie mniej niż 50 zł/osobę, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika
  2. W razie rezygnacji z wyjazdu na 30 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia turnusu Organizator dokona potrącenia zaliczki w całości na poczet kosztów poniesionych w związku z rezygnacją, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń, jednakże w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych uczestnik może otrzymać częściowy zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją.
 3. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia tylko za zgodą Organizatora i nie później, niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem, że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania turnusu w przypadku
  1. Wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych
  2. Gdy minimalna wymagana do organizacji turnusu liczba 20 uczestników turnusu nie została osiągnięta, pod warunkiem, że uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przynajmniej na 20 dni przed rozpoczęciem turnusu.

W takich przypadkach Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w całości.

Aby zapobiec ewentualnym kosztom przy zwrocie wczasów spowodowanym chorobą lub wypadkiem losowym, prosimy o rozważenie wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które kosztuje 2,89% wartości imprezy w wariancie standard i 5,78% w wariancie z dodatkowym ryzykiem – chorobami przewlekłymi.

Informacje na temat ubezpieczenia, na życzenie Klienta, wysyłamy mailem.

Opis ośrodka

LEDAN to doskonale położony ośrodek tuż przy samej plaży składa się z trzech budynków dwukondygnacyjnych po całkowitej modernizacji. Budynki są połączone szerokimi korytarzami, w budynku głównym znajduje się winda. Szerokie ścieżki i korytarze, teren ośrodka i budynki bez barier, ułatwiają poruszanie się po terenie. 

Pokoje 2-, 3-, 4- osobowe z łazienkami standard i komfort, wyposażone w TV, czajnik, WiFi, szklanki, sprzęt plażowy (parawan oraz 2 leżaki), ręczniki. Balkony i lodówki tylko w pok. komfort.

Pokoje z widokiem na morze na zapytanie i za dodatkową odpłatnością.

Część pokoi dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Do dyspozycji: baza rehabilitacyjno-zabiegowa, restauracja, kawiarnia, boisko, plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci, za dodatkową odpłatnością – sauna, siłownia, parking. 

Opis miejscowości

Chłopy – niewielka wieś letniskowa położona na wschód od Ustronia Morskiego,  pomiędzy Sarbinowem a Mielnem. Do Sarbinowa jest ok. 2 km, do Mielna ok. 4,5 km a więc są to odległości, które łatwo można przebyć pieszym spacerem wzdłuż plaży.

Chłopy, jako całą miejscowość, wpisano do rejestru zabytków ze względu na rzadko obecnie spotykany, a charakterystyczny dla tego regionu układ zabudowy, jak również dobrze zachowane, zabytkowe chałupy szachulcowe. Wzdłuż ulicy Kapitańskiej prowadzi nas ścieżka historyczna.

Niekwestionowaną zaletą miejscowości Chłopy jest zadbana i szeroka plaża, zachęcająca odwiedzających ją turystów do kąpieli: tak słonecznych, jak i morskich. Plażę od letniska oddziala pas wydm oraz sosnowy las, dzięki któremu tutejsze powietrze pachnie nie tylko morską bryzą, ale też sosnami.

Przy plaży, w centrum Chłopów, znajduje się chętnie odwiedzana przez turystów przystań rybacka. Tutejszą plażę zdobią interesująco i malowniczo prezentujące się kolorowe rybackie kutry. W nieopodal wybudowanych smażalniach można zjeść świeżą, smażoną lub wędzoną rybę.

W Chłopach znajduje się 90 metrowe molo, które jest jedną z głównych atrakcji tego miejsca.

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Turystyczne AMITUR z siedzibą w Warszawie przy ul. Wokalnej 4 LU 203, NIP: 521-100-49-02, Regon 010927628, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Nr 0061.
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Anna Tarnowska-Person, e-mail:biuro@amitur.pl
 3. Biuro przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umów zawartych z klientami.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione:
 6. pracownikom Biura
 7. podmiotom, z którymi Biuro współpracuje oraz kontrahentom – dysponentom bazy noclegowej, w celu realizacji zleconych przez Klientów usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 8. firmom pocztowym i kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 9. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż mające siedzibę w Polsce.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w ordynacji podatkowej. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 11. Usunąć dane osobowe z bazy Administratora można przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.

Udostępnij

Dodaj komentarz